Skip Navigation Links
NIEUWS SVS-Limburg
Basisonderwijs
Secundair onderwijs
Buitengewoon basisonderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Kies provincieExpand Kies provincie
Actieplan Sport beweegt je school 2.0. + aanvraag schoolondersteuning
Fair play
Acties/evenementen
NGS sportdagen
Sport na school
Sportsnack
Dienstverlening,publicaties,...
Bestel online
G-sport

Vergadering lokale werking basis 2016-2017


ALGEMEEN
- Per kern : eenmalige vergadering lokale werking voor zowel basis- als BLO-scholen 
(die geïntegreerd deelnemen).
- Doel : * met inspraak van de scholen, sportdiensten, clubs een bepaalde 
              structuur op te bouwen.
             * met een  kleine groep directer en nauwer samenwerken.
             * lokale sportbeoefening met een lage deelnamedrempel.
             * medewerking / ondersteuning van lokale actoren (scholen, 
                sportdiensten, clubs, ...)
- Agendapunten : 
1. Activiteitenaanbod (woensdagnamiddag, bewegingslandschappen, NGS, "MOF").
2. Dienstverlenende functies (uitleendienst, opvang nieuwe leerkrachten, scholenbezoek, 
actieplan sport -en bewegingsbeleid op school, ...).
3. Uitbouwen samenwerkingsverbanden.