Skip Navigation Links
Kies provincieExpand Kies provincie
Actieplan Sport beweegt je school 2.0. + aanvraag schoolondersteuning
Fair play
Acties/evenementen
NGS sportdagen
Sport na school
Sportsnack
Dienstverlening,publicaties,...
Bestel online
G-sport

Bike@school


 Een betere fietsvaardigheid zorgt voor veiliger & regelmatiger fietsen. En dit is dan goed voor de actieve verplaatsing en extra lichaamsbeweging. 
 
"De fietsvaardigheid van alle leerlingen verbeteren,
daar draait het om."
 
SVS werkte hiervoor een handige handleiding uit. Hierin zijn verkeers- en mobiliteitseducatie gekoppeld aan fietsvaardigheidstraining op school. 
 
 
----------------------------------------------------------------------

 
      Promotie
       Handleiding 

         
Praktijkfiches en themafiches
  • 1 testfiches
  • 4 fiches met oefeningen voor de minder vaardige fietser 
  • 4 fiches met oefeningen voor de hele klas 
  • 1 fiche trial bike in de turnzaal 
  • 2 themafiches: 'dode hoek' en 'veilig naar school'

         
Materialenpakket inclusief vijf trial bikes

         

Uitdagingen van Kenny Belaey voor de leerlingen (vanaf oktober)


         
Trial bike vorming voor leerkrachten i.s.m. Belaey Trials Academy. 

         
Slotevenement op 23 mei 2018 i.s.m. VSV en Belaey Trials Academy